แจก 5 วิธีคิดที่ช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
เคล็ดลับความสำเร็จ

แจก 5 วิธีคิดที่ช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

คนทุกคนมีความคิดและการกระทำเป็นของตัวเอง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้ชีวิตประสบผลสำเร็จทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานได้ง่ายคือการปรับความคิดหรือทัศนคติที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ วันนี้จึงจะมาแจกวิธีคิดเพื่อช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นกัน

ทัศนคติ คือสิ่งที่สำคัญของคนเราที่จะกำหนดได้ว่าคนเราจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แม้ว่าทัศนคติจะเป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน แต่คนเราสามารถนำทัศนคตินั้นมาก่อร่างสร้างชีวิตให้ดำเนินไปในรูปแบบเป้าหมายชีวิตได้ ต่อไปนี้คือรูปแบบของความคิดที่จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เร็วและง่ายขึ้น

  1. การพูดกับตัวเองเป็นประจำ คือปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จโดยง่าย ความหมายก็คือการพูดหรือสื่อสารกับตัวเองจนเป็นนิสัยจะทำให้สามารถมองเห็นตัวตนและแนวคิดของเราได้ดีที่สุด แม้ว่าเรื่องบางเรื่องอาจต้องให้คนอื่นช่วยสะท้อนตัวเรา แต่ผลลัพธ์ของทุกเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดกับตัวเองบ่อยแค่ไหน แล้วจะมองเรื่องลบให้เป็นเรื่องบวกต่อตัวเองอย่างไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างหาก
  1. คนเราต้องมีเป้าหมายและก้าวข้ามผ่าน comfort zone ของตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบสิ่งที่ดีกว่าให้ได้ หลายคนกลัวว่าเมื่อออกจาก comfort zone ก็จะเจอแต่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วการได้ก้าวออกจาก comfort zone จะทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่ท้าทายกับชีวิต ซึ่งหากผ่านประสบการณ์เหล่านี้ไปได้จะช่วยให้ความคิดและพฤติกรรมแข็งแกร่งและมีพลังเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าคนที่ไม่เคยยอมก้าวออกมาจาก comfort zone เพราะคนเหล่านั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้วิธีการที่ทำให้ตัวเองข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
  1. การมีความอดทนที่เพียงพอ คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วกว่าคนอื่น นอกจากนี้การมีใจรักและความเพียรพยายามยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จได้ง่ายด้วย ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การอดทนในการออมเงินให้ครบกำหนดตามเป้าหมาย เราก็จะประสบความสำเร็จด้านการเงินในอนาคต ตรงกันข้ามหากอดทนไม่พอและท้อไปเสียก่อนก็จะเกิดความล้มเหลวด้านการเงิน ทำให้ไม่สามารถมีเงินออมเพียงพอที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่วางเป้าหมายในอนาคตไว้ได้
  1. การรู้จักวางแผนชีวิต คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทาง ส่งผลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายซื้อรถคันใหม่ก็ต้องมีการวางแผนการออมเงิน หรือหากกู้เงินก็ต้องวางแผนในการชำระหนี้ เพื่อให้สุดท้ายแล้วสามารถมีรถคันใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ได้
  1. เริ่มทำทันที แน่นอนว่าถ้ามีแผนการแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่อาจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จก็คือการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้เร็วควรมีการทบทวนแผนการที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การรู้จักและทบทวนแผนการอย่างสม่ำเสมอจะเป็นตัวแปรที่ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

กุญแจสำคัญของการประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตก็คือการปรับความคิดหรือทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นเอง นั่นหมายความว่าใครที่อยากประสบความสำเร็จก็ต้องรู้จักปรับทัศนคติ ปรับมุมมอง ปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อการต่อสู้และก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้