เสริมสร้างความสำเร็จของการเลี้ยงลูก
เรื่องราวความสำเร็จ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้โตไปประสบความสำเร็จ

ทุกครอบครัวเมื่อมีลูกต่างต้องการให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญ หากเป็นได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีการงานที่มั่นคง มีรายได้ดี และมีอารมณ์ที่แจ่มใสเสมอ ก็ยิ่งแสดงถึงความสำเร็จของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูด้วย

ในปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคมศาสตร์มากขึ้น เพื่อที่จะหาเทคนิคเสริมสร้างความสำเร็จของการเลี้ยงลูก เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันสำหรับผู้ปกครอง เพื่อนำไปปรับใช้กับการเลี้ยงบุตรหลานให้โตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ส่งเสริมทักษะทางสังคม

พ่อและแม่ที่สนับสนุนให้ลูกมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน รวมถึงการร่วมกิจกรรมอาสาเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่กับเพื่อนต่างวัย ต่างความคิด ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่น จะทำให้มีทักษะในการเข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และจัดการภาวะอารมณ์ ความเครียดได้ดีกว่าเด็กที่มุ่งเป็นเลิศทางด้านผลการเรียนอย่างเดียว

2. เป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริมความมั่นใจ

พ่อแม่ที่สนับสนุนลูกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอดิเรกหรือสิ่งที่ลูกถนัด และยืนยันให้ความเชื่อมั่นว่าเด็กสามารถที่จะต่อยอดไปได้ไกล จะช่วยให้ลูกมีความสุขและมีความมั่นคงทางอารมณ์ ทำให้เด็กกล้าเลือกเรียนต่อเสริมทักษะตัวเองให้โดดเด่นยิ่งขึ้นได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้สำคัญมากสำหรับการเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาในการสั่งสมอย่างต่อเนื่อง พ่อและแม่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกจะได้รับทั้งความสุขและความภูมิใจตามมาอย่างแน่นอน

3. สร้างครอบครัวให้มีความพร้อมและมีฐานะการเงินที่ดี

เด็กที่โตมาในครอบครัวที่ไม่มีปัญหาด้านการเงินจะทำให้ลดความขัดแย้งในครอบครัว ได้โอกาสในการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐานและการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ประสบการณ์ชีวิตที่เด็กจะได้รับจึงมากกว่าเด็กที่เติบโตกับครอบครัวที่มีฐานะยากจน

4. พ่อแม่มีอารมณ์ดี

พ่อแม่ที่มีอารมณ์ดี จะรู้วิธีในการบริหารจัดการความเครียด ไม่ว่าจะมีความติดขัดเรื่องงาน การเงิน หรือขัดแย้งกับเพื่อนฝูง ก็สามารถแก้ไขได้หมด ซึ่งเด็กจะมีการซึมซับบุคลิกและเลียนแบบวิธีการคิดแบบพ่อแม่ตั้งแต่วัยเยาว์ การที่เติบโตไปเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีเสมอ จะทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทั้งยังมีความคิดที่เปิดกว้าง ทำให้สามารถต่อยอดและประสบความสำเร็จในการทำงานทุกอาชีพได้

จะเห็นได้ว่า การจะเลี้ยงลูกให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว ต้องเริ่มจากความพร้อมของครอบครัว ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจให้การศึกษาดูแลด้านอารมณ์และส่งเสริมความสามารถของลูกอย่างเหมาะสมด้วย

เลี้ยงลูกอย่างไรให้โตไปประสบความสำเร็จ