เดินตามคนสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคุณก็มีได้ไม่ไกล
เรื่องราวความสำเร็จ

เดินตามคนสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคุณก็มีได้ไม่ไกล

การประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถเกิดได้ไม่ยาก นับเป็นเส้นทางที่ไม่ห่างไกลนัก หากคุณมีเป้าหมายและตัวอย่างผู้สำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการคิดและทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการงานและหน้าที่อย่างรวดเร็ว ดังนี้

การใช้เวลาอย่างมีวินัย

การมีวินัยในการจัดตารางเวลาและการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีวันหยุดพักเป็นอุปนิสัยสำคัญที่เรามักเห็นในผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ซึ่งจะให้เวลากับการทำงานถึง 10 ชั่วโมงในแต่ละวัน และนอนเพียง 4-6 ชั่วโมง ทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินและทนต่อการทำงานหนักได้ดีขึ้น

การรู้จักปฏิเสธคน

การมีเป้าหมายว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งใด ต้องมีความทุ่มเท ทำให้ไม่สามารถให้เวลากับทุกเรื่องได้ การรู้จักปฏิเสธจึงเป็นทักษะที่คนสำเร็จมี หากสิ่งใดที่ขัดขวางการเรียนรู้ หรือสร้างผลงานที่โดดเด่น ย่อมถูกจัดลำดับให้ทำทีหลังหรืออาจตีค่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ (ทั้งนี้ต้องแยกแยะจากเรื่องน้ำใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่คนไทยอย่างเรายึดถือมาโดยตลอดด้วย)

ตามคนสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคุณก็มีได้ไม่ไกล

การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอ

การวิเคราะห์ความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองอยู่เสมอ จะทำให้เข้าถึงศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองในประเด็นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในจุดเด่นที่ชัดเจน และมีการฝึกฝนที่จะแก้ไขจุดอ่อนให้ลดน้อยลงโดยไว การวิเคราะห์ตัวเองได้จะทำให้วิเคราะห์ผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย จึงทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดและมั่นคงในระยะยาว

การมีเครือข่ายพันธมิตร

การมีเพื่อนที่รู้ใจ มีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างไป จะสามารถเป็นเครือข่ายการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในกิจการซึ่งกันและกันได้ สามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ต้องการทีมมืออาชีพในการบริหารงานแบบมหาชน ฯลฯ การมีเครือข่ายที่ช่วยทำงานจะสามารถขยายงานให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกได้ง่ายขึ้นด้วย

การไม่ยอมแพ้ สู้ต่อโชคชะตา

ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่มีคำว่ารอดวงหรือให้โชคชะตานำไป ความสำเร็จมาจากการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของตัวเอง มีความขยัน ไม่ย่อท้อที่จะแก้ไขปัญหาที่มีเข้ามาอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ หรือพัฒนางานที่มีอยู่ให้รุดหน้าไปได้อีกขั้น

การศึกษาวิธีการคิดและทำของผู้ที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้สามารถนำมาประยุกต์กับชีวิตการทำงานและการทำธุรกิจในทุกรูปแบบได้ดีขึ้น ขอเพียงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามเป้าหมายของชีวิต ความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลจากคุณแน่นอน

เดินตามคนสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคุณก็มีได้