อยากประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

อยากประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง