อยากจะประสบความสำเร็จ ให้จ้องไปเส้นชัยเท่านั้น

อยากจะประสบความสำเร็จ ให้จ้องไปเส้นชัยเท่านั้น