นิสัยที่ควรมีหากอยากประสบความสำเร็จเร็ว
เคล็ดลับความสำเร็จ

นิสัยที่ควรมีหากอยากประสบความสำเร็จเร็ว

ปัจจุบันทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จรวดเร็วตั้งแต่อายุน้อยเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับคนได้ทั่วโลก โอกาสที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นไปได้สูง ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเป็นพื้นฐานก็คือนิสัยที่ควรฝึกฝน เพื่อที่จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว ดังนี้

สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง

1. ยอมทำงานหนัก

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ ล้วนมีฝีมือจากการสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลาหลายปี ด้วยการยอมทำงานหนัก เรียนรู้งานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้รู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้างแล้วเกิดการต่อยอดทักษะได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทำงานหนักวันละ 8-10 ชั่วโมง ยังทำให้มีโอกาสได้พบปะคนที่มีแนวคิดน่าสนใจ ที่นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น การบริหารเวลา การจัดการความเครียด ฯลฯ

2. กล้าปฏิเสธบ้าง

การเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นมากกว่า และกล้าปฏิเสธสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวาง ตัวอย่างเช่นหากมีคนชวนไปท่องเที่ยว ในขณะที่ยังทำงานไม่เสร็จ หรือจำเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อการต่อยอดงานให้ดียิ่งขึ้น ก็จำเป็นจะต้องปฏิเสธการท่องเที่ยว เลื่อนไปในวันหลังหรือโอกาสถัดไป เพื่อที่จะได้ทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้สำเร็จเสียก่อน หากไม่รู้จักปฏิเสธเลย ก็จะทำให้ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองและไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร

3. เลือกคบเพื่อนที่ดี

ผู้ที่ชักนำไปในทางที่ดี ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และให้แนวคิดที่ดีในการดำรงชีวิต เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา ฯลฯ เป็นคนที่ควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไอเดียใหม่ ๆ ที่ได้มาปรับใช้กับการงานหรือธุรกิจ เพื่อการสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้นด้วย เช่น การให้แต้มสะสมสำหรับลดราคาสินค้า เมื่อมีการใช้ถุงผ้าถุงกระดาษที่เตรียมมาจากที่บ้าน (ไม่รับถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า) การออกแบบวัสดุใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น

4. ใฝ่รู้ พร้อมศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

การไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้อยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ผู้ที่อยากเป็นนักเขียน ก็ต้องเริ่มจากการฝึกฝนเขียนในทุกวัน หากอยากเขียนบทความภาษาอังกฤษเก่ง ก็จะต้องทำการทบทวนความรู้ ศึกษาทางจากคลิปวีดีโอ YouTube หรือลงคอร์สเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการใช้ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ในไม่ช้าก็จะกลายเป็นนักเขียนที่มีความสามารถอย่างแน่นอน

นิสัยที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่จำเป็นของผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกด้าน หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป

สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเป็นพื้นฐาน