ความสำเร็จที่แท้จริง คือ ยังไม่ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จที่แท้จริง คือ ยังไม่ประสบความสำเร็จ