อะไรบ้างที่มาคู่กับความสำเร็จทางการเงิน
เคล็ดลับความสำเร็จ

ความสำเร็จทางการเงินต้องมาคู่กับอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีทัศนคติชื่นชมกับผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินตรงที่มีฐานะร่ำรวย ไม่มีข้อจำกัดในการใช้เงิน สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ แต่ที่จริงแล้ว ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินให้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินที่แท้จริง จะต้องมีองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ด้วย ไม่ได้วัดที่จำนวนเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะมีสิ่งใดบ้างที่ต้องมาพร้อมกัน เรามาดูกันเลย

อะไรบ้างที่มาคู่กับความสำเร็จทางการเงิน

– มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ความภูมิใจของคนที่ประสบความสำเร็จในทางการเงิน คือ การมีเงินที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยความสามารถจากตัวเอง ไม่ได้เพียงเป็นมรดกหรือมาจากการฝากเงินในธนาคารเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนต่อยอดทำธุรกิจ การศึกษาด้านหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่การทำงานอย่างหนักในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และไต่เต้าจนมีตำแหน่งใหญ่โต ทำให้มีความมั่งคั่งตามมาในที่สุด

– เห็นคุณค่าของเงิน ผู้ที่ได้เงินมาด้วยความยากลำบาก อย่างมหาเศรษฐีจำนวนมาก ที่เริ่มต้นจากการทำงานตำแหน่งต่ำที่สุดในบริษัท ต้องเจออุปสรรคมากมายกว่าที่จะได้มีตำแหน่งชั้นสูง หรือได้เป็นกิจการเจ้าของกิจการของตัวเอง จึงมักใช้ชีวิตอย่างสมถะ เห็นคุณค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย และนำแนวคิดนี้อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เจริญรอยตามด้วย เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรก็ยังพอมีพอกินและพอเก็บอยู่เสมอ

– มีอุปนิสัยแบ่งปัน ความสำเร็จทางการเงินนั้นคงจะไม่เกิดประโยชน์แก่สังคม หากไม่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน คนที่มีฐานะดีจำนวนมากจะบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศล ตัวอย่างคนสำคัญของโลก ได้แก่ บิล เกตส์ ที่เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft แม้ว่าจะมีเงินจำนวนมากมหาศาล แต่เขาก็บริจาคเงินส่วนใหญ่ให้กับการกุศล เรียกว่ามากกว่า 70% ของเงินที่มีอยู่เลยทีเดียว การช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มใจทำให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างแท้จริง

– แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรนั้น กว่าจะได้เงินมาสะสมจนงอกเงยเป็นคนมั่งคั่ง มักจะเป็นคนที่มีบุคลิกเรียนรู้อยู่เสมอ แม้เดินเข้าในห้างสรรพสินค้าก็จะไปหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับด้านการลงทุน นิยมเข้าคอร์สเพื่อการศึกษาด้านการตลาดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าวทันและต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ความสำเร็จทางด้านการเงินไม่ได้วัดจากเงินในบัญชีอย่างเดียว จะต้องมีองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านของการช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีทัศนคติที่เปิดกว้างและเห็นแนวทางในการเจริญรอยตามผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน

ความสำเร็จทางการเงินต้องมาคู่กับอะไรบ้าง