การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง